Plantering, skötsel &
Vinterförvaring av dahlior

Dahlior - Lätt beroendeframkallande

Men hur fantastiska är inte dahlior! Blommar ihärdigt ända till den första frosten dyker upp och är ett måste om man tycker om färger i överflöd och vill ha blomster att kunna klippa ifrån till sommarens och höstens vaser. 

Dahlior finns i alla färger utom blå och i alla möjliga former och storlekar, från små pompon som bara är några centimeter till de så kallade tallriksdahliorna som kan bli upp till 30 cm i diameter. Det finns en dahlia för var och ens smak törs jag lova. Tycker man om sparsmakat finns det enkla enfärgade som är bedårande, tycker man om fyrverkeriblommor finns det också. Och allt däremellan.

För att få dahliorna att blomma så tidigt som möjligt behöver de fördrivas, men vill man inte det går det lika bra ändå. Om de fördrivs från slutet av mars/början av april kan de blomma så tidigt som i juni (men oftast från första delen av juli). Direktplanteras knölarna ute när risken för nattfrost är över inträffar blomningen troligen i mitten/slutet av augusti. Varenda extra dag dahliorna får på sig att komma igång på våren har man igen i en tidigare och förlängd blomningstid. Jag börjar fördrivningen i början av april, men det går att börja tidigare. 

Prova dig fram

Ge dig lov och tid att prova dig fram! Det är alltid den bästa skolan. Vi har alla olika förutsättningar och idéer kring hur vi vill göra och ha det. Att dahlior inte tål frost, tycker om sol och behöver jämn vattning under sommaren bra att ha med sig i alla fall. Resten brukar lösa sig. 

Glad dahliasäsong!
/Charlotte

Köpa knölar - Kvalitet, utseende & storlek

KVALITET VID KÖP
De flesta knölarna är av bra kvalitet men ibland får man sämre. Två saker att vara uppmärksam på:
1. Själva ’halsen’, dvs den del som är mellan knölen och kronan, där stjälken vuxit (och där ögonen växer ut). Är den delen fnasig och man kanske ser ett ’trådigt’ innehåll, eller att den har gått av är det som att ha kapat navelsträngen – det finns inget liv kvar. De flesta knölar är bra, men ibland har man otur.
2. Knölarna ska heller inte vara för torra när man köper dem, men ofta finns det liv kvar i knölarna ändå. Köp gärna tidigt dock för att få så bra kvalitet som möjligt. 

UTSEENDE & STORLEK
Knölar varierar i både storlek och utseende beroende på sort – det ska man ha med sig när man ’jämför’ knölar. En del bildar smala långa knölar och en del runda och små o s v. En del sorter växer starkt i omfång och levereras ofta i större storlek medan andra sorter är mer svagväxande och ger mindre storlek på knölarna, så är det bara. 

HUR FÖRVARA KNLÖLARNA INNAN PLANTERING
Om det dröjer innan dahliorna kan planteras från det att de införskaffats är det allra bäst att mellanförvara dem i ett svalt och mörkt utrymme  så att de inte torkar ut i onödan.

Fördriv dahliorna - Tidigarelägg blomningen

NÄR BÖRJA
Jag startar igång fördrivningen i början av april, men det går att börja tidigare om man har möjlighet till extra belysning när väl plantorna börjar växa. Börjar man för tidigt och inte har tillgång till extra belysning och om dahliorna dessutom får stå för varmt är risken att de blir långa och rangliga. Jag har ingen extra belysning eftersom att jag håller till i växthus och inte börjar tidigare. Det går givetvis bra att fördriva senare också. Varje extra vecka knölarna får på sig för att komma igång tidigare är en bonus och förlänger säsongen.

VAR HÅLLA TILL 
Ett växthus eller ett inglasat uterum med mycket ljus eller fönsterbrädan är bra ställen. Annars en plats med växtbelysning som ersätter det naturliga ljuset. De första veckorna, när sugrötterna bildas innan det börjat växa från knölarna, är ljuset inte så viktigt.

TEMPERATUR
Ca 12-15 grader är en lagom temperatur. I mitt växthus, där jag fördriver, har jag dock inte någon minutiös koll på temperaturen och den kan variera en hel del men aldrig under noll. 

PLANTERINGSDJUP
Knölarna ska sättas ytligt, några centimeter ner, det räcker att själva knölarna är täckta med jord.

HUR LÅNG TID TAR DET INNAN NÅGOT SYNS I KRUKORNA?
Olika sorter tar olika lång tid på sig att skjuta fart. Ge inte upp om det dröjer. De snabbaste kan skjuta upp grönt redan efter 2 veckor men ca 3-4 veckor är ganska normalt innan man ser något på de allra flesta.

TOPPA ELLER EJ
Det går att toppa skotten när de blivit ca 15-20 cm för att få en buskigare planta. Jag gör sällan det då jag inte tycker det behövs och för att det fördröjer blomningen. Det kan vara lägligt att toppa dock om man haft sina dahlior för varmt och mörkt till vid fördrivningen så att de blivit långa och rangliga. Då är toppning ett bra sätt att få ordning på sina plantor. Toppningen går att använda till sticklingar. 

Dela knölarna - Behövs för att föryngra

Varför dela?
Det finns olika rekommendationer kring delning av knölar men gemensamt är att delning behövs emellanåt för att föryngra knölarna. Om man inte delar sina knölar är risken stor att de blommar sämre efter något år.  Det bildas en tjock träig ’mothertuber’ i mitten som inte är så produktiv.

Vill man föröka sina dahlior är dessutom delning ett bra sätt eftersom frösådder inte blir lik moderplantan. 

När dela?
Det finns olika traditioner kring när delning är bäst att göra. Det verkar som att USA främst delar sina knölar på hösten och Europa på våren. Det spelar ingen roll enligt min uppfattning. Jag delar på våren för att jag tänker att en större knöl har lättare att klara övervintring än en mindre (gäller framförallt minskad risk för uttorkning). 

Hur ofta dela?
Frågar ni mig skulle jag säga att det beror på hur stor knölen hunnit bli från ett år till ett annat samt dess skick efter vinterförvaringen (om man delar på våren vill säga). Olika sorters knölar växer olika kraftigt i omfång. En del står nästan stilla i tillväxt, andra växer lite grann och en del blir snabbt monsterstora. Så, delning kan vara det allra bästa att göra varje år om det känns rimligt utifrån knölens omfång och skick, vartannat år absolut och som allra minst vart tredje år om man känner sig osäker. 

Hur dela?
Ja, nu kommer vi in på det trixiga. Det behöver inte vara det men det är trixigt att förklara eftersom att knölar ser så olika ut. Jag har dessvärre inte några pedagogiska bilder just nu att för att demonstrera (men googla!). En dahliaknöl består av själva knölen, samt kronan där ögonen sitter som tillväxten kommer ifrån. När man delar är det viktigt att det finns med en del av kronan – dvs den del som håller ihop alla knölar och där själva tillväxten kommer ske via ögonen. En knöl utan denna del har inget liv och kan slängas.  Ibland kan det vara svårt att se ögonen (helst ska varje delad bit ha minst ett öga) men det går oftast bra ändå bara man får med en del av kronan.

Mellan de enskilda knölarna och kronan finns en hals. Den får inte vara trådig och torr utan behöver vara fast och sitta fast så att säga. Om den är trådig och går att se igenom är det som att navelsträngen har torkat.

Osäker på att dela?
Om man är osäker skulle jag råda att vänta med att dela tills knölen är (två-) tre år eller hunnit bli ganska stor. Då kan man med en vass kniv dela den i några jämna delar utan större utmaning. Sannolikheten att du får med de viktiga delarna på varje del är ganska stor (kronan med ögonen på). Tänk på att det är just den övre delen som det är viktig att få med i varje delningsdel. Om några knölar skulle lossna i delningsmomentet gör det inte så mycket (släng dessa om det inte sitter en krondel kvar överst på dem).

Krukor - Gärna små till fördrivning men sedan större

KRUKOR VID FÖRDRIVNING
Jag fördriver i alla slags gamla återvunna plastkrukor och oftast i ganska små eller medelstora sådana på grund av utrymmesskäl. Bara knölen får rimligt med växutrymme under fördrivningen så klarar den sig. 

KRUKOR VID OMPLANTERING/UTPLANTERING
Använd inte för små krukor när dahliorna ska planteras i de krukor de ska växa i resten av sommaren. En för liten kruka gör att jorden torkar snabbare och att knölen inte får tillräckligt med växutrymme. Till en normalstor knöl skulle jag inte använda en kruka som är mindre än ca 12 liter, men gärna större. Många av mina dahlior är planterade i 12-15 liters krukor, speciellt nya sorter jag provar. Planterad i rabatt eller odlingslåda får dahlian med all säkerhet tillräckligt det utrymme den behöver om de inte planteras för tätt. 

Jord & Gödsel - Jag använder hönsgödsel

JORD
Till fördrivningen använder jag vanlig ekologisk plantjord på påse grund av att komposter och återvunnen jord  jag sparar på brukar vara frusna eller ligger täckta under snö vid den här tiden. Men, ibland har jag tur med väder och vind och kan blanda ut påsjorden med det jag har hemma sedan tidigare. 

Till omplanteringen i mitten/slutet av maj blandar jag det jag har tillgång till i form av kompost, återvunnen jord från tulpankrukorna, ny plantjord, kogödsel och hönsgödsel. Det kan bli olika från år till år hur jordblandningen blir.  Enligt min erfarenhet spelar det inte så stor roll men jorden får gärna vara kraftigt och rik. 

GÖDSEL
Jag använder nästan uteslutande hönsgödsel som framförallt är långtidsverkande och allaround.  Hönsgödslet tillsätter jag inte vid fördrivningen utan först vid omplanteringen. Dahlior är hungriga växter och kan behöva tillskott av gödsel under sommaren och då gärna i form av fosfor och kalium som gynnar knoppbildning (kväve gynnar bladtillväxt). Jag gödslar dock sällan mer än hönsgödslet som tillsattes i jordblandningen vid omplanteringen i de större krukorna. 

Vattning - Lite eller inget först, men jämn vattning sedan

VATTNING VID FÖRDRIVNING
Vid plantering av knölarna vid fördrivningen behövs egentligen inte någon vattning, eller sparsamt med vatten, eftersom att några sugrötter inte bildats ännu (knölarna i sig är inte några rötter). Jag brukar dock vattna något vid plantering, men inte överdrivet mycket. Därefter vattnar jag enbart vid behov när det väl grönskat i krukan,  men knölarna behöver inte och ska inte ’dränkas’ i vatten i detta skede.

VATTNING SEDAN
När dahliorna sedan kommer ut i trädgården är det viktigt med regelbunden vattning för att gynna knoppbildning och för att få riklig blomning (dahlior gillar däremot inte stående vatten i krukorna då det finns  risk för att knölarna ruttnar).  Det är framförallt dahlior i kruka som det är extra viktigt med jämn vattning för att blomningen ska vara fin och riklig. Det går inte att slarva med.  

Plantera om & flytta ut - De tål inte frost

OMPLANTERING/UTPLANTERING/UTFLYTTNING
Omplantering/utplantering och utflyttning sker vanligtvis hos mig under andra hälften av maj/slutet av maj när risken för nattfrost är över. Dahlior tål ingen frost så det gäller att vara uppmärksam på väderprognosen. Dahliorna planteras nu i de krukor de ska vara i resten av sommaren. Vid detta skede gödslas jorden upp med hönsgödsel. Har du redan planterat dina knölar i de krukor de ska växa i resten av sommaren behöver de givetvis inte planteras om nu. Anledningen till att jag fördriver mina i små krukor är dels på grund av platsbrist, dels på grund av att jag inte vill fördriva i gödslad jord. Jag gödslar upp jorden först vid omplantering.

Självklart behöver man inte ha sina dahlior i krukor. Planterade på friland eller i odlingslåda får de mycket större tillgång till både jord och fukt och trivs ännu bättre. Jag odlar mina i kruka för att jag tycker om att kunna flytta runt krukorna, vilket är en stor del av nöjet med dahlior. 

AVHÄRDNING/TILLVÄNJING AV UTEFÖRHÅLLANDEN
Precis som alla växter som kommer från ett växthus eller inomhusmiljö behövs en avhärdning så att bladverket får en chans att anpassa sig till utomhusförhållanden. Jag brukar samla ihop alla krukor och ställa längs husväggen eller vid något annat skyddat ställe under några dagar och täcka över med fiberduk nattetid.

LÄGE
Dahlior trivs bäst och blommar rikligast i ljust och soligt läge men mår inte bra av stå stekhett till. Faktiskt är ett läge med någon timmes halvskugga inte helt fel om solen och ljuset når platsen resten av dagen. 

Underhåll - Klipp överblommat & stötta om det behövs

KLIPP ÖVERBLOMMAT 
Knipsa överblommat kontinuerligt för att gynna fortsatt knoppbildning. Jag försöker klippa precis innan det behövs för att kunna använda blommorna i buketter de sista dagarna innan de vissnar. 

STÖTTA
En del dahlior behöver stöd, men inte alla. Ett tips är att knyta ett snöre runt hela plantan, i många fall räcker det för att ’hålla ihop’ stjälkarna. En stödpinne som sticks ner som snöret träs runt en gång gör det ännu mer stabilt.

SKADEDJUR
Tvestjärtar älskar dahlior och även sniglar. Jag har inte så stora problem med någon av dem och Jag lägger sällan tid på att jaga ohyra. Det går att göra fällor för att locka tvestjärtar exempelvis. Att rulla ihop tidningspapper eller wellpapp och lägga i krukan (som sedan töms) eller att sätta en uppnervänd lerkruka på en pinna som fylls med halm eller rivet tidningspapper kan också locka till sig tvestjärtar. 

Vinterförvaring - Anpassa efter de förutsättningar du har

NÄR TA UPP DAHLIORNA?
Jag låter dahliorna vara kvar ute ända tills frosten kommer. Det gör inget om blasten fryser ner bara inte marken/jorden fryser. 

VAR FÖRVARA?
Anpassa vinterförvaringen av knölarna efter de förutsättningar du har. Optimal temperatur är att förvara knölarna mellan någon plusgrad upp till högst +9 grader. Är förvaringsplatsen varmare än så är det ett tips att låta så mycket jord som möjligt vara kvar på knölarna, de får gärna vara kvar i krukorna om du har plats och möjlighet för det.  Jorden skyddar mot uttorkning vilket är den största faran vid övervintring idag då vi har varma förråd, källare och garage. Det man kan ha med sig är att knölen inte ska torka men heller inte vara i sådant utrymme att det är risk för att de ruttnar eller fryser.  Tänk på knölarna som rotfrukter. De behöver samma förvaringsmiljö.

HUR FÖRVARA?
Jag tvättar aldrig av knölarna utan skakar bara av lös jord, låter torka något och virar in i tidningspapper och lägger i papperspåsar eller plastbackar. Om utrymmet är varmt är det extra viktigt att linda om knölarna med något för att förhindra uttorkning. Gamla trasmattor, jutesäckar, tidningar eller vad som helst duger. 

Efter vinterförvaringen ska knölarna helst vara spänstiga, inte för torra och skrumpna, men är dem det finns det ofta liv kvar i knölarna ändå även om de ser torkade ut, så ge inte upp utan prova att plantera.

Glöm inte - Att prova sig fram är det bästa

Ge dig lov och tid att prova dig fram! Det är alltid den bästa skolan. Vi har alla olika förutsättningar och idéer kring hur vi vill göra och ha det. Att dahlior inte tål frost, tycker om sol och behöver jämn vattning under sommaren är bra att ha med sig i alla fall. Resten brukar lösa sig. 

Glad dahliasäsong!
/Charlotte

Nyinköpta knölar som är spänstiga och fina. Här har dahliorna börjat skjuta fart. Det har de oftast inte när man köper dem.
Efter vinterförvaringen kan knölarna ha torkat lite och se skrumpna ut. Oftast finns det liv kvar i dem ändå. Att dessa knölar lever kan man se tydligt eftersom att de redan börjat växa.
Här har vi dahliaknölar som inte torkat alls under vinterförvaringen. Det har redan börjat skjuta fart på några.
Krukan behöver inte vara särskilt stor vid fördrivningen. Det räcker om knölen precis får plats i krukan. Det viktiga vid fördrivningen är att knölen ska vakna till liv så att sugrötterna börjar växa. En dahliaknöl är inte en rot. Rötterna är de små och fintrådiga som växer ut från knölarna. Det är därför man ska vattna sparsamt vid fördrivningen. Innan sugrötterna växt ut kan inte något vatten tillgodogöras och det finns risk för att knölen kan börja ruttna. Det går också att börja fördriva knölarna i en plastpåse. För mig skulle det vara ohållbart eftersom att jag har så många, det känns dessutom bättre att fördriva i krukor som återanvänds varje år.
Jag fyller krukan till ca 2/3-delar och lägger knölen överst och toppar sedan med jord. En del knölar har långa knöldelar och då kan man behöva 'ställa' knölen i krukan och fylla på ovanifrån för att knölen ska få plats i den lilla krukan.
Hur många knölar ryms i en normalstor zinkhink? Det har egentligen inte att göra med antal utan mer om hur stor knölen är. Den här knölen exempelvis är alldeles för stor för krukan och behöver delas. Men, på ett ungefär är det lämpligt att plantera 1 st 'ny' knöl av 'normalstorlek' i en zinkhink.
Knölar är olika stora när man köper dem och har olika stor växtkraft. Knölar kommer också igång olika snabbt. Därför kan tillväxten under fördrivningen se olika ut. En del tar över en månad på sig att komma igång medan de snabbaste bara behöver någon vecka.
Bladverkets färg är tydlig redan vid fördrivningen.
Mexican Star är en synnerligen kraftigväxande sort som alltid kommer igång tidigt hos mig. Den blommar också tidigt. Generellt, enligt min erfarenhet blommar de sorter tidigast som också kommer igång tidigast. Ganska logiskt.
Många av mina dahlior slutplanteras i zinkhinkar (ca 12 liter) efter fördrivning i mindre plastkrukor.
En ytterkruka i form av en korg eller liknande är inte bara vacker utan den skyddar innerkrukan (som ofta är av plast) mot den varmaste solen och gör att jorden inte torkar lika snabbt.
De allra minsta knölarna behöver inte så stor kruka. Ibland är knölarna mycket små när man köper dem och kan behöva något år att växa på sig. Jag skulle inte plantera en 'normalstor' knöl med normal växtkraft i något mindre än i en 12 - liters kruka (dessa korgar är mindre). Den bästa är att våga prova sig fram ifall man är osäker och vara uppmärksam på hur resultat blir och lära sig därefter.
En av mina tidigaste att blomma varje år - 'Dark Desire'
'Totally Tangerine' är en annan av de tidigaste att komma i blom hos mig.
'Merckii' är oftast den som blommar allra först av mina dahlior.
Här har några blommor hunnit tappat alla sina blad, sina strålblommor. Ibland hinner man inte fram med sekatören i tid. Jag försöker skaka av eller duscha av blombladen så snart jag ser dem dock så att de inte fastnar i bladverket.
Små vaser för dahlior som klippts några dagar innan de blommat över är bra att ha.
Att klippa överblommat behövs för kontinuerlig blomning. Jag försöker klippa innan det behövs för att kunna ha i vaser i några dagar.
En dahlia som fallit huvudstupa efter en kraftig frostnatt. Det här är 'Dark Spirit' som fått en underbar frostfärg.
Det har varit frost och dahliorna är nedklippta. Nu väntar upptagning ur krukorna och en tid torkning innan de helt kan stuvas undan. Lämna en bit av stjälken när du klipper ner dem.
Papperspåsar är bra att förvara knölarna i under vintern. Låt knölarna torka något dock först innan de täcks in med tidningar eller annat. Jag skriver namnet på dahliorna på påsen.