Inspiration & tips

Om trädgården

Katrinelunds Trädgård är en inspirationsträdgård som har haft säsongsöppet sedan 2019. Trädgården ligger i Sundsvall, södra Norrland, och bakom trädgården står jag, Charlotte Andersson, som också driver verksamheten tillsammans med min man. 2023 kommer trädgården att vara öppen i mer begränsad omfattning än tidigare år, vilket innebär att man behöver man förköpa sin entré i webshopen innan sitt besök.

Mer info och datum för att besöka trädgården HÄR

När trädgården började byggas fanns varken design- eller tidsplan men en stark drivkraft och en idé om slutresultatet där framförallt känslan, upplevelsen och funktionen var tydligt visualiserad. Jag är självlärd och min skola har varit att ge mig i kast med att bygga trädgården. Målet är en trädgård som upplevs trygg, harmonisk och glad. Jag vill också att den ska vara en plats för kreativitet och locka till lust att förändra för att inte att fastna i något som är helt färdigt. Trädgårdsrum utformade på rätt sätt är hälsorum för oss människor och det faktumet är min drivkraft. Det var genom en sjukskrivning då ett tidsfönster öppnade sig som de första spadtagen togs, de första fröerna såddes och idéerna kring trädgården formades.

Trädgården är till stor del uppbyggd av perenner och jag har valt många högväxande arter och sorter, på grund av trädgårdens sluttande läge och vårt relativt stora och höga hus, för att skapa balans och proportion - kontakten med huset hade blivit sämre och proportionerna oharmoniska med lägre växter. De högre växterna trollar bort grunden och införlivar huset på ett smidigt sätt till att vara en del av trädgården. Perenner passar dessutom norrlandsläget alldeles ypperligt och är på alla sätt de mest tacksamma byggstenar som finns för en trädgård och som även är lätta att flytta på om man vill. 

I trädgården finns inte särskilt många nyplanterade träd eftersom att det redan fanns en ansenlig mängd gamla och redan uppvuxna exemplar av olika slag när vi flyttade hit. Ett par nytillskott har det blivit dock, bland annat en japansk blodlönn som är ca 15 år. Katrinelunds trädgård är inte en samlarträdgård, men givetvis har jag inte kunnat motstå att bli extra förtjust i vissa växter. Helhetsupplevelsen är det viktiga, inte enskilda växter. Jag provar mig fram hela tiden för att hitta kompositioner som känns rätt. Hur det känns kring dessa är föränderligt, precis som livet. Eftersom att jag använder trädgården som mitt hälsorum är det inte extra betungande att ändra en plantering för att jag plötsligt vill. Att få jobba och vara i trädgården så mycket som möjligt under säsongen är mitt livselixir, min energibank, vilorum och där jag känner mig helt frisläppt i tanke och kreativitet. 

Planteringarna böljar fram och sitter ihop mer eller mindre i ett sammanhängande flöde för att vara mjuka och omfamnande. I samma flöde finns grusgångar och stråken är byggda för att man ska kunna gå runt på olika sätt utan att behöva vända för att komma tillbaka.

För att förlänga säsongen så långt som möjligt har genom åren allt fler växter valts som står sig fina även efter den första frosten. Våren är som allra finast högst upp i trädgården där det tinar upp först, därför är det där fokus på tidiga perenner och lökväxter. Försommarblomningen är som finast i planteringarna nedanför vårens område, högsommarens i mitten av trädgården, som ligger längre ner, och höstens fina hittas allra längts ner i trädgården. Säsongernas utveckling och höjdpunkter följer lutningen i trädgården. Det är vackrast först där det tinar fram först och vackrast sist där det tinar fram sist. Att jobba tillsammans med de givna förutsättningarna och försöka förbättra lägen där det går är avgörande för att få en så lång säsong som möjligt. Att dessutom komplettera med lökar och knölar i krukor som kan fördrivas hjälper också till och ger blomningen en skjuts i tider när trädgården producerar mindre. 

I trädgården finns en hel del krukor. Genom att använda krukor är det lätt att förändra. Det gillar jag. Jag använder till övervägande del perenner, lökar & knölar eller eget sådda sommarblommor i krukorna. Att köpa 'slit-och-släng-växter' som enbart håller en kort tid av en årstid har jag slutat med. Att tänka hållbart är en självklarhet, i det ingår givetvis att enbart använda ekologisk jord och gödsel.

Hållbar trädgård

Att få en hållbar trädgård handlar mycket om att ha grundläggande kunskaper kring hur ett kretslopp fungerar, vad växter behöver, hur fungerar det i jorden, vad och hur man gödslar och hur man vattnar effektiv och sparsamt. Då får man en levande trädgård med växter som mår bra och frodas och klarar perioder med torka och angrepp mycket bättre än en trädgård där växterna inte får det de behöver och därigenom inte är lika livskraftiga och motståndskraftiga. Detta vill jag att Katrinelunds trädgård ska vara en plats för att sprida kunskap kring. Och även vara en plats där man kan hitta mod och inspiration att våga börja med sin egen trädgård. Jag upplever att många med nyvaknat trädgårdsintresse känner sig mer osäkra än de behöver vara. Mitt enkla budskap är: 'bara börja!'. Trädgård är HÄLSA. Vi behöver komma ut och få kontakt med vårt ursprung, jorden, växterna och luften. Och har man inte en egen trädgård vill jag att Katrinelunds trädgård ska vara en plats att kunna komma till istället. 

Varmt välkomna!