Om trädgården

Katrinelunds Trädgård är en inspirationsträdgård som från sommaren 2019 har säsongsöppet. Trädgården, som i grunden är privat, ligger i Sundsvall, södra Norrland, och växtzon 4. 

När vi flyttade till huset 1997 bestod trädgården till övervägande del av gräsmattor och stora och gamla vackra syrener, äppelträd, en ek och uppvuxna häggar, aspar, rönnar, björkar i tomtgränserna. I trädgården fanns med andra ord en grön inramning av stora träd men inte så mycket mer i marknivå annat än gräsmattan och ett par buskar och fåtal perenner. Trädgården som den ser ut idag har tillkommit de senaste tio åren.

Trädgården idag

När jag började med trädgården fanns varken en design eller tidsplan men en stark lust och en idé om slutresultatet där framförallt känslan, upplevelsen och funktionen var tydligt visualiserad. Jag är självlärd och min skola har varit att ge sig i kast med att bygga trädgården. Målet var att få en trädgård som känns trygg, inramad, harmonisk och glad. Jag ville också att den skulle mana till kreativitet och lust att förändra och inte att fastna i en helt färdig trädgård. 

Trädgården är till stor del uppbyggd av perenner och jag har valt ganska högväxande sorter många gånger på grund av trädgårdens sluttande läge och vårt relativt stora och höga hus för att skapa balans och proportion. Skulle jag valt enbart låga växter hade kontakten med huset blivit sämre och proportionerna oharmoniska. Nu försöker jag ’gifta ihop’ växtlighets höjd med huset, åtminstone i en ambition att trolla bort höjden på grunden och på så sätt ’sänka’ huset. Perenner passar också norrlandsläget alldeles ypperligt och är på alla sätt de mest tacksamma byggstenar som finns i en trädgård och som dessutom är lätta att flytta på om man vill. 

Målet har också varit att trädgården ska en året-runt-grön stomme med städsegröna växter, gärna formklippta. Det målet kunde jag definitivt checka av 2019 då vi planterade ca 100 meter idegranshäck i trädgården för att få en grön stomme som är extra viktig tidig och sen säsong men också för inramningens skull sommartid. Det fanns tidigare en thujahäck sedan ca 10 år tillbaka som jag ursprungligen planterade som inramning till en dåvarande köksträdgård.

I trädgården finns inte särskilt många nyplanterade träd eftersom att det redan fanns en ansenlig mängd gamla och redan uppvuxna olika exemplar när vi flyttade hit. Ett par nytillskott hittas dock, bland annat en japansk blodlönn som är ca 15 år. Katrinelunds trädgård är inte en samlarträdgård, men givetvis har jag inte kunnat motstå att bli extra förtjust i vissa växter och skaffat mig flera olika av just dem. Det viktiga för mig har alltid varit helhetsupplevelsen och inte enskilda växter även om det är lätt att bli kär. Jag provar jag mig fram hela tiden för att hitta kompositioner som känns rätt. Hur jag känner kring dessa är föränderligt, precis som livet. Eftersom att jag använder trädgården som mitt hälsorum är det inte något extra betungande att ändra en plantering för att jag plötsligt vill. Att få jobba och vara i trädgården så mycket som möjligt under säsongen är mitt livselixir, min energibank, vilorum och där jag känner mig helt frisläppt i tanke och kreativitet. 

Planteringarna böljar fram och sitter ihop mer eller mindre i ett sammanhängande flöde för att vara mjuka och omfamnande. I samma flöde finns grusgångar och stråken är byggda för att man ska kunna gå runt på olika sätt utan att behöva vända för att komma tillbaka. 

För att förlänga säsongen så långt som möjligt har jag genom åren valt fler och fler växter som står sig fina även efter höstens första frosttid. Våren är som allra finast högst upp i trädgården där det tinar upp först, därför har jag valt att fokusera på tidiga perenner där. Försommarblomningen är som finast i planteringarna nedanför vårens område, högsommarens i mitten av trädgården som ligger längre ner  och höstens fina hittas längst allra längts ner i trädgården. Säsongernas utveckling och höjdpunkter följer lutningen i trädgården. Det är vackrast först där det tinar fram först och vackrast sist där det tinar fram sist. Att jobba tillsammans med de givna förutsättningarna i trädgården och försöka förbättra lägen där det går är avgörande för att få en så lång säsong som möjligt enligt min erfarenhet. Att dessutom komplettera med lökar och knölar i krukor som kan fördrivas hjälper också till och ger blomningen en skjuts i tider när trädgården producerar mindre. 

I trädgården finns en hel del krukor. Genom att använda krukor är det lätt att förändra. Det gillar jag. Jag använder till övervägande del perenner, lökar & knölar eller eget sådda sommarblommor i krukorna. Att köpa ’slit-och-släng-växter’ som enbart håller en kort tid av en årstid har jag slutat med helt. Att tänka hållbart är en självklarhet, i det ingår givetvis att enbart använda ekologisk jord och gödsel.

Att få en hållbar trädgård handlar mycket om att ha grundläggande kunskaper kring hur ett kretslopp fungerar, vad växter behöver, hur fungerar det i jorden, vad och hur man gödslar och hur man vattnar effektiv och sparsamt. Då får man en levande trädgård med växter som mår bra och frodas och klarar perioder med torka och angrepp mycket bättre än en trädgård där växterna inte får det dem behöver och därigenom inte är lika livskraftiga och motståndskraftiga.  Detta vill jag att Katrinelunds trädgård ska vara en plats för att sprida kunskap kring. Och även vara en plats där man kan hitta mod och inspiration att våga börja med sin trädgård. Jag upplever att många med nyvaknat trädgårdsintresse känner sig mer osäkra än de behöver vara. Mitt enkla budskap är: bara börja! Trädgård är HÄLSA. Vi behöver komma ut och få kontakt med vårt ursprung, jorden, växterna och luften. Och har man inte en egen trädgård vill jag att Katrinelunds trädgård ska vara en plats att kunna komma till istället. 

Varmt välkomna!

/Charlotte

Att ha en trädgård är en ynnest.

Bland spadtagen, dahliorna, höstlöven och komposten är det lätt att hitta lusten och kreativiteten vi alla har inombords, men också lugn och förankring. Det finns så många dörrar att öppna i en trädgård - låt dem stå öppna.

TRÄDGÅRD ÄR kort och gott HÄLSA direkt utanför husknuten.

En trädgård behöver inte vara stor. En balkong, en uteplats eller till och med fönsterbrädan kan vara gröna oaser med oändliga möjligheter.


Vår (april - maj)

Sommar (juni - mitten sept.)

Höst (mitten sept. - mitten nov.)

Vinter (mitten nov. - jan.)